Krabbels met uitleg, Neonsculptuur Broederschool Genk, 2006