Ticker Tape 

21.02.2021 - 22.03.2021

BOTANICC Antwerp & NICC Vitrine Brussels

  

Dennis Tyfus (BE) Camila Buxeda (US) Astera Mortezai (NL-IR) Benny Van den Meulengracht-Vrancx (BE) Kenny Schachter (US) Thorvaldur Thorsteinsson (IS) Slow Reading Club (US-BE-AUS) Evelin Brosi & Elvis Bonier (BE) Anne-Lise Coste (FR) Gerard Herman (BE) Frank JMA Castelyns (BE) :mentalKLINIK (BE-TUR) Perry Roberts (BE-UK) WE ARE HERE (BE-DE) Guy Rombouts (BE) Karolien Chromiak (BE) Floris Vanhoof (BE) Michèle Matyn (BE) Juan Pablo Plazas (BE-MEX) Mia Imani Harrison (DE-US) Ludo Mich (BE) Ali Cabbar (BE-TUR) Julia Wlodkowski (PL) Willo Gonnissen (BE)  Floris Van Look (BE) Jelena Vanoverbeek (BE) Idris Sevenans (BE) Camille Goossens (BE) Christian Jankowski (DE-US)

 

* for English see below* 

 

Vandaag is een fysieke ontmoeting met kunstwerken niet meer vanzelfsprekend.

 

De tentoonstelling 'Ticker Tape' nodigt kunstenaars uit om een immaterieel en op tekst gebaseerd kunstwerk aan te leveren via draadloze communicatie. We kozen kunstenaars voor wie een tekstueel werk relevant is in hun oeuvre en voor wie deze uitnodiging een artistiek plezier of een uitdaging zou kunnen zijn. Er wordt gebruik gemaakt van licht, kleur, ritme, frequenties, taal en symbolen om deze artistieke ingrepen over te brengen. Ze worden eveneens verstrengeld tussen twee apparaten en twee ruimtes. Dit project wil andere netwerken, methodes, kanalen en visuele strategieën verkennen om kunst en kunstenaar met het publiek te verbinden. 

 

29 kunstenaars werden gekozen. Elke dag om 12 uur 's middags wordt een van de geselecteerde kunstwerken geüpload op twee LED-schermen en gedurende 24 uur gelijktijdig getoond in onze Antwerpse en Brusselse locaties. Beide LED-schermen zijn te zien vanaf de straat, de kunstwerken zijn ook dagelijks te volgen via onze sociale media (Instagram & Facebook) en website. 

 

Ticker tape machines zijn een voorloper van de moderne computergestuurde lichtkranten, het was de eerste techniek om tekst vanop afstand over te brengen naar een printtoestel. Concept: Cel Crabeels, bestuurslid NICC, Productie Lina Ejdaa, Philippe Van Damme. 


zie playlist onderaan

BOTANICC: Leopoldstraat 55, 2000 Antwerpen

NICC Vitrine: Rue Lambert Crickx 1, 1070 Brussel

________________________________________________________________________

 

Today, a physical encounter with works of art is no longer self-evident.

 

The exhibition 'Ticker Tape' invites artists to provide an immaterial and text-based work of art via wireless communication. We chose artists for whom a textual work is relevant in their oeuvre and for whom this invitation could be an artistic pleasure or a challenge. Light, color, rhythm, frequencies, language and symbols are used to convey these artistic interventions. They are also intertwined between two devices and two spaces. This project aims to explore other networks, methods, channels and visual strategies to connect art and artists with the public.

 

29 artist where chosen. Every day at noon one of the selected artworks will be uploaded on two LED screens and will run for 24h simultaneously in our Antwerp and Brussels location. Both LED-screens can be seen from the streets, and we post them on a daily base on our social media (Instagram & Facebook) and website.

 

Ticker tape machines are a forerunner of the modern computer-controlled printer, it was the first technique to transfer text remotely to a printing device. Concept: Cel Crabeels, board member NICC, Production: Lina Ejdaa, Philippe Van Damme. 


see playlist below

BOTANICC: Leopoldstraat 55, 2000 Antwerp

NICC Vitrine: Rue Lambert Crickx 1, 1070 Brussels

 

 

  

 

 

 

TransArtlantic

 

Kunst die zit

 

30 kunstenaars . 30 kunststoelen

 

30 Belgische kunstenaars werden door curator Luc Theuwis van ARTandADVICE gevraagd een design te maken voor de zitting van een ligstoel, type transat deckchair.

De kwaliteit van de stoel, geproduceerd bij White Light, is super en met alle mogelijke eco-labels.

 

Frisse kleuren, afwasbaar en zo mooi dat hij niet alleen past op het strand of in de tuin, maar dat hij zelfs in de woonkamer niet zou misstaan.

Volledig Made in Belgium!

 

 

https://www.transartlantic.be/?utm_source=partnermail&utm_medium=email&utm_campaign=willo_gonnissen